Offentlig konst

När jag skapar offentlig konst arbetar jag med material som genom sin hållbarhet lämpar sig väl för det offentliga rummet både inom- och utomhus. Stor variation finns både med detaljerat arbete i stengodsreliefer, skulpturer i lera och brons, fantastisk färgskala i emaljer och möjligheten att arbeta riktigt stort på husfasader med grafisk betong.

Jag tycker om att arbeta med rummet. Fundera över människorna som ska vistas där – hur ljuset ska falla, hur rörelsemönstret blir i lokalen och inte minst historien på orten, omgivningen eller staden. För mig är det viktigt att vara med redan vid projekteringen av ett bygge.