Offentlig Konst

offentlig konst

När jag skapar offentlig konst arbetar jag med material som genom sin hållbarhet lämpar sig väl för det offentliga rummet både inom- och utomhus. Stor variation finns både med detaljerat arbete i stengodsreliefer, skulpturer i lera och brons, fantastisk färgskala i emaljer och möjligheten att arbeta riktigt stort på husfasader med grafisk betong.

Jag tycker om att arbeta med rummet. Fundera över människorna som ska vistas där – hur ljuset ska falla, hur rörelsemönstret blir i lokalen och inte minst historien på orten, omgivningen eller staden. För mig är det viktigt att vara med redan vid projekteringen av ett bygge.

Whirlpool
  • AltText1

Whirlpool utsmyckning 7 delar i nybyggt hus på Sunnavägen, Karlskrona. Uppdragsgivare Stiftelsen Hemmet, idé och utförande Anna Jarnestad.
I entrén och vid hissen på varje våningsplan sitter en whirlpool i stengodsrelief. De fungerar också som vägvisare i våningsplanen,men har olika historier kopplade till eld, jord, vind, vatten, hem, sommar, skördetid…

Möten, tecken och signaler

Gestaltning av Skeppsbron 1 där bl a Länsstyrelsen i Blekinge har sitt säte. Verket är centralt och löper genom trappan två våningar upp med ett totalt mått av 9×3 meter. Uppdragsgivare Dagon AB, idé och utförande Anna Jarnestad. Bilder: Mattias Mattisson Sydöstran.

Blackbird

Blackbird består av 5 delar fågelliv i emalj. Inköpt av Norrköpings kommun och placerad i äldreboende Nils Åbergs gata i Kneippen. Idé och utförande Anna Jarnestad.

Vägvisare

Habiliteringen i Blekinge är ett exempel på en mer riktad gestaltning. Lugn, trygghet men också upplevelse skapade grund för just den gestaltningen. De små spralliga fåglarna som brukarna av lokalen snart lärde känna fungerar också som vägvisare från barnens väntrum, genom lokalens långa korridor och som slutligen kommer till mamman i boet. De 21 Emaljflickorna speglar alla våra sinnesuttryck, och i stengodsväggen med sina små symboler och tecken finns mycket att upptäcka. Uppdragsgivare Landstinget i Blekinge. Idé och utförande Anna Jarnestad.

Badmode

Badmode, invändig och utvändig gestaltning i emalj, betong och stengods av Holjebadet. Uppdragsgivare Olofströms kommun, idé och utförande Anna Jarnestad. Bild: Ola Åkeborn

Klä på klä av, språkövning

Gestaltning av Bastasjö språkförskola, Montessori inspirerad med engelsk inriktning. Emaljerad stål- och kopparplåt. Både förskolans entreér, matsal och samlingssal fick olika verk med fokus på klippdocke-lek och språk. Uppdragsgivare Karlskrona kommun, idé och utförande Anna Jarnestad.

Busiga jyckar, livets väv

Valpar i stengods rullar runt på granitblock i Vidablicks entré, på väggen i blickfånget syns Livets väv – en stengodsrelief i 365 delar. I cafeterian finns verk av emalj med tema ” koppar vi minns”. Uppdragsgivare Ronneby kommun, idé och utförande Anna Jarnestad. Bild Ola Åkeborn, Wretmarks Foto

Prata väder, skeppshundar

Del av hösten, en av fyra bilder i stengodsrelief med mått 150×120 i kv Adlersten. I gårdshuset springer nio skeppshundar och visar vägen i form av väggreliefer i stengods, en flirt med Karlskronas marina arv. Samtliga hundar har namn efter skepp som haft örlogsstaden som hemmahamn. Uppdragsgivare Karlskronahem AB, idé och utförande Anna Jarnestad.

Grafisk betong

Grafisk betong är ett spännande uttryckssätt som gör det möjligt att arbeta med bilder på mycket stora ytor, på husväggar utomhus eller inomhus. Mina bilder har tagits fram under ledning av konstnär Mikael Göransson.

CV & Utställningar
  • Tidigare utställningar 2012-1990
    2012 - 1990
Om inget annat anges är bilderna tagna av fotograf Ola Åkeborn, Wretmarks Foto.